Åkericentralen

Åkericentralen i Alingsås är ett transportföretag med anor, då det grundades redan 1955. Idag förfogar man över ett 35-tal fordon/maskiner, sysselsätter 45 personer och omsätter 50 miljoner. Under 2016 har man dessutom lanserat sin nya profil.
Satt att genomföra nydaningen var företagets VD Lars Kalmo. Och sett till utfallet är han mycket nöjd.
– Man skall veta att Åkericentralen är ett ganska komplext företag genom att det ägs av 20 egna företagare som alla är samlade under paraplyet Åkericentralen Alingsås. Det innebär en hel del viljor och att vi hade en kultur, en historik, att ta hänsyn till, förklarar Lars.
Något man dock var rörande överens om var att företaget behövde en mer tidsanpassad profil och ett tydligare erbjudande gentemot marknaden. Uppdraget gick till svenssonmolin.
Processen inleddes med en analysfas där både det interna och det externa livet genomlystes.
– Inte minst fasen där kunderna fick komma till tals var oerhört lärorik för oss. Information som sedan låg till grund för det fortsatta arbetet, berättar Lars.
Utöver den ”mjuka massan”, som sedan formades till ett tydligt erbjudande och en ny framtoning, innehöll omdaningen även en rad konkreta åtgärder. Som exempel på detta kan nämnas ny logotyp, ny grafisk profil och ett antal marknadskommunikativa verktyg/kanaler
såsom ny hemsida, accidenstrycksaker, digitalt nyhetsbrev, profilkläder, flaggor, annonser, skyltar och på sikt även profilering av fordonen.
– Mottagandet har varit mycket positivt och det känns som om vi nu kan köra in i framtiden med en modern approach, säger VD:n Lars Kalmo.

  • Uppdrag

    Omprofilering av Åkericentralen Alingsås för att få en mer tidsanpassad och modern approach.

  • Komponenter

    Ny logotyp, ny grafisk profil och ett antal marknadskommunikativa verktyg/kanaler såsom ny hemsida, accidenstrycksaker, digitalt nyhetsbrev, profilkläder, flaggor, annonser, skyltar och på sikt även profilering av fordonen.