Bokab

Bokab är ett av Kungälvs kommun helägt bolag med uppgift att skapa bra förutsättningar för företags-, handels- och bostadsetablering. Detta gör vi genom att köpa mark, detaljplanera och sedan sälja etableringsmark till företag och villatomter till den kommunala tomtkön.

Vår vision bygger på att bolaget ska vara ett av de bästa alternativen vid etablering av företag och bostäder inom Göteborgsregionen, där vi kontinuerligt bidrar till ett attraktivt utbud av etableringsmark och villatomter. Alla Bokabs kunder – stora som små – ska ges samma höga servicenivå, och vår förhoppning är att alla ska trivas och ha kommit till Kungälv för att stanna. Välkommen att ta kontakt med oss!

  • Uppdrag

    Kommunikationsstrategi för att tydliggöra Bokabs uppdrag och stärka varumärket för att på sikt generera fler och bättre affärer.

  • Komponenter

    Ny grafisk profil/accidens, ny hemsida, skyltning, digitalt nyhetsbrev, annonskampanj Kungälvsposten, pressinformation, nätverks- och områdesträffar, mässdeltagande etc.