Grand Hotel Alingsås

First Hotel Grand Alingsås har blivit Grand Hotel Alingsås. Därmed har man lämnat en stor hotellkedja för att stå på egna ben i framtiden. En banbrytande – men ack så spännande – händelse i hotellbranschen. Och mottagandet har varit mycket positivt.

– Vi ville skapa en egen identitet som hämtade kraft från den klassiska Grand-känslan ihop med Alingsås mervärden som stad för att sticka ut gentemot våra konkurrenter/kollegor, säger hotelldirektören Anna Hartman.

Ytterligare en anledning till att man ”vågade” ta steget fullt ut och bli sin egen är ett ändrat köpbeteende hos gästerna som numera tämligen ofta bokar sina hotellnätter via olika bokningsportaler på nätet, vilket gör att tillhörigheten till en kedja inte längre är lika viktig.

Omdaningsprocessen har pågått i huvudet på Anna under tämligen lång tid, men har konkretiserats i takt med tiden. Vid årsskiftet låg de första skisserna till en ny logotyp med tillhörande profil framme på bordet, och redan då varen blomma med i spelet. Och inte vilken blomma som helst – utan en potatisblomma, som direkt föll hela ägarfamiljen och en utvald referensgrupp på läppen. Resten är historia. Torsdag 1 september skedde så den stora lanseringen med närmare 300 uppklädda gäster på hotellet. På plats fanns då den nya profilen på såväl kläder och porslin som på hotellfasader och bilar. En galakväll som sent ska glömmas. Design- och profileringsarbetet har skett i nära samarbete med svenssonmolin. Och redan tidigt väcktes tanken om att ge plats för den vackra, men tämligen okända, potatisblomman i denna potatisens egen stad – där man tidigare bara använt sig av själva ”knölen”. En tanke som inte bara slog rot utan tilläts visa sig från sin vackraste sida…

  • Uppdrag

    En total omprofilering av First Hotel Grand Alingsås till Grand Hotel Alingsås.

  • Komponenter

    Logotyp, grafisk profil, annonser, webb, profilkläder, fasadskyltar, porslin med mera.