Läridé

Sedan en tid tillbaka finns utbildningsföretaget Läridé på plats i Alingsås genom alingsåsarens Mattias Dahlqvists försorg. Företagets affärsidé går ut på att erbjuda kostnadseffektiva och flexibla utbildningar som tar sikte på yrkeskunskap och arbetsmiljö inom transportsektorn – allt ute på plats hos sina kunder.

Läridé AB grundades år 2000 och är i huvudsak verksamma i Västra Götalandsregionen med tidigare fokus mot Dalsland och Värmland.

– Vår unicitet står framför allt att finna i begreppet ”Vi kommer till dig”. Det vill säga att vi genomför våra utbildningar på plats ute hos våra kunder. Ett mervärde som vi av erfarenhet vet uppskattas av kunden då det både är rationellt och kostnadseffektivt, säger Mattias Dahlqvist
– Vi har ett brett spektrum av olika yrkesinriktade utbildningar såsom exempelvis truckförarutbildning, yrkesförarbevis, travers-/kranutbildningar, mobila arbetsplattformar, motor- och röjsågsutbildning samt arbetsmiljö, ansvar och säkerhet med mera.

Målgruppen står framför allt att finna inom bygg, tillverkningsindustrin, lager, entreprenad/mark och jordbruk.

  • Uppdrag

    Ny profil och nytt marknadsförings- och säljmaterial.

  • Komponenter

    Logotyp, grafisk profil, hemsida, accidenstrycksaker och företagspresentation.