Årsredovisning för Bokab

I början av april levererades Bokabs årsredovisning för 2018 från tryckeriet. En handling som vi på svenssonmolin fått den äran att producera sedan ett antal år tillbaka. Utöver rena sifferfakta finns även en hel del om och kring Bokab och deras viktiga och samhällsnyttiga arbete i Kungälvs kommun. Bokab är ett av Kungälvs kommun helägt bolag med uppgift att bedriva markexploatering och därtill hörande markförvaltning. Bolaget skall bidra till kommunens långsiktiga utveckling genom att förvalta/förädla, förvärva, uppföra och avyttra fastigheter, företrädesvis mark för utveckling och exploatering. Bolaget skall aktivt driva exploatering och etablering i kommunen och verka som ett utvecklingsbolag.

Bokab årsredovisning för året 2018

  • DATUM
    24 april, 2019