Högt betyg till Momentum

Det kan man bland annat läsa om i Momentum Magazin som är Momentum Industrials personaltidning. Betygen i fråga är en nyligen genomförd NKI-undersökning (Nöjd-kund-index, reds anm.) där företaget erhåller ett betyg om 4,35 på en femgradig skala gällande den totala kundnöjdheten. Tidningen i stort innehåller reportage från företagets utbildningsverksamhet, presentation av ett distrikt ute i landet, strategier för det nya året, kortisar från de olika kontoren under rubriken Norden runt, presentation av en medarbetare i närbild, goda kundcase och mycket mer. Tidningen är på 16 sidor och utkommer fyra gånger per år och går till alla anställda och samarbetspartners. Tidningen är inne på sitt 16 år och svenssonmolin har genom alla dessa år svarat för text, bild, produktion och projektledning. Tack för det förtroendet!

momentum-industrial.com


  • DATUM
    17 april, 2019