Nytt nummer av Momentum Magazin ute

I september utkom Momentum Industrials uppskattade personaltidning Momentum Magazin som vänder sig till alla medarbetare i koncernen i Sverige, Norge, Finland och Danmark. Tidningen ges ut fyra gånger per år och är nu inne på sin 16:e årgång.

svenssonmolin svarar för hela produktionen av tidningen – projektledning, text/bild, layout, tryck och distribution.

www.momentumindustrial.se

  • DATUM
    10 oktober, 2019